Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Leśnictwo drzewostanowe”. To lasy, w których gospodarka leśna będzie podporządkowane funkcji gospodarczej, tak jak to się tam dzieje do tej pory (nie znaczy to, że postulujemy zamianę ich w plantacje!