Skip to content Skip to footer
1. Dlaczego nazwa „Lasy Narodowe”?

A dlaczego nie? Wierzymy, 偶e w okre艣leniu 鈥瀗arodowy鈥 zawiera si臋 w nim wa偶na tre艣膰 鈥 odkrycie, 偶e lasy nale偶膮 do nas. To las wszystkich obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej. Mamy od lat Teatr Narodowy, Stadion Narodowy. W odniesieniu do las贸w powsta艂 przecie偶 Narodowy Program Le艣ny. Te nazwy sugeruj膮 wsp贸lnotowy kontekst.

2. Co powstanie Las贸w Narodowych oznacza dla聽przedsi臋biorstwa Lasy Pa艅stwowe?

Nigdy tego za wiele podkre艣lania, 偶e propozycja LN nie jest absolutnie krokiem w kierunku likwidacji przedsi臋biorstwa Lasy Pa艅stwowe, a ju偶 w szczeg贸lno艣ci nie jest jakim艣 preludium do ich ewentualnej prywatyzacji. Pomys艂 Las贸w Narodowych jest przeciwny idei prywatyzacji i blokuje j膮 w przysz艂o艣ci, bo LN pog艂臋biaj膮 kontrol臋 spo艂eczn膮 nad lasami, a nie j膮 os艂abiaj膮. Piszemy o tym dlatego, i偶 jeste艣my niemal pewni, 偶e i takie demagogiczne argumenty przeciwko naszej idei si臋 pojawi膮, jak to zwykle bywa艂o przy ka偶dej pr贸bie reformy Las贸w Pa艅stwowych. Zatem nasza propozycja polega na wydzieleniu pewnej cz臋艣ci las贸w i poddaniu ich zwi臋kszonej kontroli spo艂ecznej. To tyle i tylko tyle.

3. Czy w Lasach Narodowych b臋dzie prowadzona gospodarka le艣na?

Tak. Poj臋cie gospodarowania w lesie jest szerokie i czasem mo偶e obejmowa膰 brak wskaz贸wek gospodarczych i ochron臋 biern膮. Dlatego postulowane przez nas zmiany nie mo偶na nazwa膰 鈥瀦aniechaniem鈥 gospodarki le艣nej. Zasadnicz膮 cech膮 gospodarki le艣nej w LN b臋dzie jednak ca艂kowite odwr贸cenie hierarchii cel贸w tej gospodarki: funkcja surowcowa ma mie膰 znaczenie lokalne i marginalne i by膰 ca艂kowicie podporz膮dkowana funkcji przyrodniczej i spo艂ecznej.

4. Komu b臋d膮 podlega艂y Lasy Narodowe?

LN pozostaj膮 w strukturach Las贸w Pa艅stwowych, w dotychczasowych nadle艣nictwach. Proponowanym przez nas novum jest utworzenie Pa艅stwowej Rady Las贸w Narodowych (PRLN), kt贸ra b臋dzie nadzorowa艂a dzia艂ania w odniesieniu do obszar贸w Las贸w Narodowych. W celu zagwarantowania w艂a艣ciwej kontroli nad Lasami Narodowymi PRLN b臋dzie mog艂a zleca膰 audyt wykonania zada艅 LN niezale偶nym podmiotom.

5. W jaki spos贸b b臋dzie powo艂ywana Pa艅stwowa Rada Las贸w Narodowych?

Rada powinna by膰 wy艂aniana w taki spos贸b, aby zapewni膰 odporno艣膰 na polityczne naciski, pozwoli膰 wypracowywa膰 wywa偶one decyzje oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki finansowe i techniczne do dzia艂ania. W jej sk艂ad powinni wchodzi膰 przedstawiciele niezale偶nych organizacji pozarz膮dowych, uczelni, Polskiej Akademii Nauk, samorz膮d贸w na szczeblu ich og贸lnokrajowych zwi膮zk贸w.

6. Czy Lasy Narodowe b臋d膮 dost臋pne dla wszystkich?

Tak, wst臋p do LN b臋d膮 mieli wszyscy ludzie, praktycznie bez ogranicze艅.

7. Czy w Lasach Narodowych b臋dzie mo偶na zbiera膰 grzyby i p艂ody runa le艣nego?

Tak, b臋dzie mo偶na zbiera膰 je tak samo, jak dzi艣 na ca艂ym terenie Las贸w Pa艅stwowych, oczywi艣cie poza obszarami rezerwat贸w.

8. W jaki spos贸b ludno艣膰 mieszkaj膮ca na terenach obj臋tych Lasami Narodowymi b臋dzie mog艂a nabywa膰 drewno na w艂asne cele opa艂owe?

Zak艂ada si臋, 偶e w LN b臋dzie mo偶na pozyskiwa膰 drewno w niewielkich ilo艣ciach, kt贸re powinno by膰 sprzedawane wy艂膮cznie na indywidualne potrzeby opa艂owe; szacunki wskazuj膮, 偶e b臋dzie to do 10 procent obecnego pozyskania. Docelowa wielko艣膰 pozyskania drewna b臋dzie okre艣lona w nowych Planach Urz膮dzenia Lasu zatwierdzanych przez PRLN. Warto zwr贸ci膰 jednak uwag臋, 偶e sytuacja, w kt贸rej tereny obj臋te Lasami Narodowymi stanowi膮 wszystkie okoliczne lasy, jest raczej wyj膮tkiem: najcz臋艣ciej w pobli偶u miejsc zamieszkania znajduj膮 si臋 lasy gospodarcze, z kt贸rych mo偶na b臋dzie kupi膰 drewno opa艂owe. Taka sytuacja ma miejsca np. w tej chwili na terenie Puszczy Bia艂owieskiej 鈥 mimo zaprzestania pozyskania, wszyscy mieszka艅cy zaopatruj膮 si臋 w drewno w okolicznych nadle艣nictwach.

9. Na jakim poziomie poszczeg贸lne obszary mog膮
by膰 w艂膮czane do Las贸w Narodowych?

Podstawowym poziomem jest oddzia艂 le艣ny.

10. Jak utworzenie kategorii Las贸w Narodowych wp艂ynie na og贸lne pozyskanie drewna w Polsce i聽zabezpieczenie potrzeb przemys艂u drzewnego?

Utworzenie LN nie wp艂ynie negatywnie na poda偶 surowca. Polskie lasy rosn膮 coraz szybciej, i coraz wi臋cej pozyskuje si臋 z nich surowca (przy zachowaniu podobnej proporcji ilo艣ci pozyskania do rocznego przyrostu masy drewna na pniu); w tej chwili pozyskuje si臋 prawie 40 mln m3 drewna. Przy zachowaniu dotychczasowego modelu ta ilo艣膰 mog艂a by wzrosn膮膰 do 50 mln m3 w ci膮gu najbli偶szych 15 lat. Dlatego, je艣li za艂o偶ymy, 偶e polski przemys艂 drzewny b臋dzie w stanie zaspokoi膰 swoje potrzeby przy pozyskaniu na dotychczasowym poziomie, to taka ilo艣膰 mo偶e by膰 otrzymana z mniejszej powierzchni las贸w, bez intensyfikacji pozyskania na ich obszarze.

11. Jaki jest postulowany harmonogram utworzenia Las贸w Narodowych?

Obszary wchodz膮ce w sk艂ad Las贸w Narodowych b臋d膮 cz臋艣ci膮 Planu Urz膮dzenia Lasu pod wzgl臋dem opisowym, podobnie jak to jest w przypadku rezerwat贸w, le偶膮cych na obszarze danego nadle艣nictwa. Jednak to, jakie czynno艣ci gospodarcze mo偶na dokonywa膰 na terenie Las贸w Narodowych w danym nadle艣nictwie b臋dzie regulowane zarz膮dzeniami odpowiedniego Ministra. Pozostaje kwesti膮 do dyskusji, czy takie zarz膮dzenia powinny obejmowa膰 teren LN osobno dla ka偶dego nadle艣nictwa, czy dotyczy膰 pewnych wi臋kszych funkcjonalnych ca艂o艣ci. Zarz膮dzenia ministra powinny podlega膰 opiniowaniu lub uzgadnianiu z Pa艅stwow膮 Rad膮 Las贸w Narodowych.

12. Jaki dokument b臋dzie regulowa艂 zasady gospodarki le艣nej na terenie Las贸w Narodowych podleg艂ych nadle艣nictwu?

Obszary wchodz膮ce w sk艂ad Las贸w Narodowych b臋d膮 cz臋艣ci膮 Planu Urz膮dzenia Lasu pod wzgl臋dem opisowym, podobnie jak to jest w przypadku rezerwat贸w, le偶膮cych na obszarze danego nadle艣nictwa. Jednak to, jakie czynno艣ci gospodarcze mo偶na dokonywa膰 na terenie Las贸w Narodowych w danym nadle艣nictwie b臋dzie regulowane zarz膮dzeniami odpowiedniego Ministra. Pozostaje kwesti膮 do dyskusji, czy takie zarz膮dzenia powinny obejmowa膰 teren LN osobno dla ka偶dego nadle艣nictwa, czy dotyczy膰 pewnych wi臋kszych funkcjonalnych ca艂o艣ci. Zarz膮dzenia ministra powinny podlega膰 opiniowaniu lub uzgadnianiu z Pa艅stwow膮 Rad膮 Las贸w Narodowych (do dyskusji i ocenie prawnik贸w – prace w toku).

13. Jak do koncepcji Las贸w Narodowych maja si臋 postulaty utworzenia nowych lub poszerze艅 park贸w narodowych?

Oczywi艣cie, istnieje mocny zwi膮zek mi臋dzy tymi dwoma programami. Strategia przewiduje m.in. obj臋cie ochron膮 艣cis艂膮 (strict protection) 10% obszaru Unii Europejskiej. Je艣li prze艂o偶y膰 ten postulat na grunt Polski, oznacza to ok. 3 mln ha obszar贸w 艣ci艣le chronionych. Po odj臋ciu w贸d, obszar贸w bagiennych i 艂膮kowych reszta takiego obszaru musi by膰 z konieczno艣ci lasem. Wiadomo, 偶e definicja poj臋cia 鈥瀞trict protection鈥 jest przedmiotem intensywnych negocjacji, ale nie wyobra偶amy sobie, 偶eby wypracowana definicja mog艂a by膰 鈥瀞艂absza鈥 ni偶 nasze postulaty dla Las贸w Narodowych. Tak wi臋c, koncepcja LN wpisuje si臋 艣wietnie we wspomnian膮 strategi臋, i nie jest od niej bardziej restrykcyjna.

14. Czy koncepcja Las贸w Narodowych ma zwi膮zek ze聽Strategi膮 na Rzecz Bior贸偶norodno艣ci og艂oszon膮 przez Komisj臋 Europejska?

Oczywi艣cie, istnieje mocny zwi膮zek miedzy tymi dwoma programami. Strategia przewiduje m.in. obj臋cie ochron膮 艣cis艂膮 (strict protection) 10% obszaru Unii Europejskiej. Je艣li prze艂o偶y膰 ten postulat na grunt Polski, oznacza to ok. 3 mln ha obszar贸w 艣ci艣le chronionych. Po odj臋ciu w贸d, obszar贸w bagiennych i 艂膮kowych reszta takiego obszaru musi by膰 z konieczno艣ci lasem. Aczkolwiek spodziewamy si臋, 偶e definicja poj臋cia 鈥瀞trict protection鈥 b臋dzie przedmiotem intensywnych negocjacji, to nie wyobra偶amy sobie, 偶eby taka definicja mog艂a by膰 鈥瀞艂absza鈥 ni偶 nasze postulaty dla Las贸w Narodowych. Tak wi臋c, koncepcja LN wpisuje si臋 艣wietnie we wspomnian膮 strategi臋, i nie jest od niej bardziej restrykcyjna.

15. Jakie zmiany w prawie s膮 konieczne do utworzenia Las贸w Narodowych?

Potrzebna b臋dzie nowelizacja Ustawy o Lasach z 1991r, Ustawy o Ochronie Przyrody oraz Ustawy o Udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, w cz臋艣ci dotycz膮cej ochrony przyrody na terenach w zarz膮dzie PGL LP.

16. Jakie konsekwencje finansowe mog膮 dotkn膮膰 nadle艣nictwa, w ca艂o艣ci lub w wi臋kszej cz臋艣ci obj臋te obszarem Las贸w Narodowych?

W du偶ej cz臋艣ci takich nadle艣nictw spadek pozyskania b臋dzie znaczny, co b臋dzie oznacza膰 zmniejszenie przychod贸w. Z drugiej strony, taka sytuacja powinna je zmusi膰 do obni偶enia koszt贸w (np. przez po艂膮czenie takich nadle艣nictw). Wygenerowane straty powinny by膰 pokrywane z Funduszu Le艣nego, tak jak to nast臋puje teraz w odniesieniu do nadle艣nictw deficytowych. Warto przy tym zauwa偶y膰, 偶e w ten spos贸b transfery z Funduszu Le艣nego b臋d膮 przeznaczane na ochron臋 przyrody, a nie, jak do tej pory, na finansowanie deficytowych przedsi臋wzi臋膰 gospodarczych. Jak wiadomo, na Fundusz Le艣ny sk艂adaj膮 si臋 wp艂atami netto nadle艣nictwa, generuj膮ce doch贸d, a takich b臋dzie coraz wi臋cej, bo wielkie po艂acie las贸w gospodarczych sadzonych po wojnie wchodzi w艂a艣nie w wiek r臋bno艣ci. Warto jednak doda膰, 偶e niekt贸re z obszar贸w, kt贸re maj膮 wej艣膰 w sk艂ad Las贸w Narodowych ju偶 teraz s膮 deficytowe, a zaniechanie pozyskania (cz臋sto w trudnych warunkach terenowych, np. w g贸rach) mo偶e, paradoksalnie ZMNIEJSZY膯 straty takich jednostek.

17. Czy koncepcja Las贸w Narodowych nawi膮zuje do聽ustale艅 Narodowego Programu Le艣nego?

Tak, w 鈥瀝ekomendacjach do dalszych prac nad narodowym programem le艣nym鈥 opublikowanych w 2016 roku stwierdzono m.in., 偶e 鈥瀗ale偶y uzna膰, 偶e istniej膮 sprzeczno艣ci mi臋dzy funkcjami gospodarczymi a ochronnymi (ochron膮 przyrody w lasach), realizowanych w tym samym miejscu i tym samym czasie. Rozstrzygni臋cia w tym wzgl臋dzie powinny mie膰 charakter wyboru spo艂ecznego, a znalezienie kompromisu (le艣nictwo integracyjne, segregacyjne czy posi艂kuj膮ce si臋 obydwiema opcjami) jest zadaniem polityki le艣nej i nowego prawa le艣nego (p. 131). W innym miejscu (p. 147) autorzy wskazuj膮, i偶 鈥瀗ale偶y rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 przeznaczenia cz臋艣ci kompleks贸w le艣nych o znaczeniu przyrodniczym i spo艂ecznym w pobli偶u du偶ych aglomeracji na otwarte dla wszystkich obszary dzikiej przyrody (wilderness area) Takie lasy nie wchodzi艂yby ani w sk艂ad park贸w narodowych, ani rezerwat贸w, kt贸re ograniczaj膮 swobod臋 poruszania si臋. G艂贸wna idea stworzenia takich obszar贸w polega na niekr臋puj膮cym przybli偶eniu dzikiej przyrody do ludzi, kt贸rzy przez du偶膮 cz臋艣膰 偶ycia maj膮 kontakt z rzeczywisto艣ci膮 wirtualn膮. Lasy te by艂yby dalej u偶ytkowane przez le艣nik贸w, zmieni艂aby si臋 jedyni forma u偶ytkowania鈥.

18. Jak koncepcja Las贸w Narodowych ma si臋 do聽ochrony w ramach systemu NATURA 2000?

Obostrzenia zwi膮zane z obszarami NATURA 200 maj膮 charakter zobowi膮za艅 mi臋dzynarodowych, stoj膮 zatem powy偶ej regulacji krajowych. St膮d wniosek, 偶e regulacje w Lasach Narodowych mog膮 by膰 co najwy偶ej bardziej zaawansowane ni偶 wynikaj膮ce z NATURA 2000 i nie mog膮 sta膰 z nimi w sprzeczno艣ci.

19. Jak Lasy Narodowe maj膮 si臋 do Park贸w Krajobrazowych?

Do tej pory wp艂yw regulacji wynikaj膮cych z Plan贸w Ochrony dla park贸w krajobrazowych w stosunku do gospodarki le艣nej by艂 niewielki. Ograniczenia te i tak wynika艂y z zasad tzw „dobrej praktyki le艣nej” lub zada艅 ochronnych obszar贸w NATURA 2000. Wydaje si臋, 偶e w praktyce Parki Krajobrazowe spe艂niaj膮 wa偶niejsz膮 funkcj臋 w zakresie regulowania gospodarki na terenach niele艣nych.

20. Jak si臋 ma koncepcja Las贸w Narodowych do聽postulatu „ochrony starych las贸w” czy te偶 np. „drzewostan贸w stuletnich”?

Warto podkre艣li膰, 偶e koncepcja Las贸w Narodowych to pomys艂 ochrony las贸w, a nie drzewostan贸w. To rozr贸偶nienie ma kluczowe znaczenie dla logiki planowania tych teren贸w. Przypuszczalnie du偶a cz臋艣膰 tzw. „drzewostan贸w stuletnich” znajdzie si臋 w obr臋bie Las贸w Narodowych. Z drugiej jednak strony, nie chcemy przywi膮zywa膰 zbytniego znaczenia dla samego wieku drzew jako kryterium. W lasach stricte gospodarczych jest ju偶 sporo drzewostan贸w przesz艂or臋bnych, cz臋sto du偶o drzew w wieku ponad stu lat. Nie ma potrzeby wstrzymywa膰 pozyskania na tych terenach z tego tylko powodu. Chcemy chroni膰 lasy cenne przyrodniczo i spo艂ecznie. Te lasy cz臋sto s膮 stare, ale nie zawsze.

21. Jaka powinna by膰 relacja Las贸w Narodowych do聽„las贸w ochronnych”?

W tej chwili nie istnieje 偶aden istotny spos贸b wzmocnienia 鈥瀘chronno艣ci鈥 las贸w ochronnych, kt贸ry czyni艂 by je realnie wodochronnymi, glebochronnymi, miasto-ochronnymi czy 鈥瀞po艂eczno-ochronnymi鈥, co potwierdzaj膮 liczne doniesienia o b艂otnych potokach sp艂ywaj膮cych po deszczu z karpackich stok贸w, czy konfliktach z lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮 w lasach ochronnych wok贸艂 miast. Tereny obj臋te Lasami Narodowymi b臋d膮 z natury rzeczy pe艂ni艂y funkcje ochronne. Jednak prawdopodobnie znaczna cz臋艣膰 las贸w dzisiaj okre艣lanych jako 鈥瀘chronne鈥 znajdzie si臋 i tak poza LN. Na dost臋pnej mapie wprowadzimy warstw臋 鈥瀕asy ochronne鈥, co u艂atwi por贸wnywanie wst臋pnej propozycji LN z obszarem las贸w ochronnych. Niewykluczone, 偶e z czasem te dwie kategorie b臋d膮 si臋 pokrywa艂y co b臋dzie przyczynkiem do dyskusji, czy nale偶y w dalszym ci膮gu utrzymywa膰 w u偶yciu kategorie las贸w ochronnych. Jednak do tej pory zasadne wydaje si臋 utrzymanie tych kategorii, przy nadaniu im konkretnego wp艂ywu na kszta艂t gospodarki le艣nej.

22. Lasy Narodowe a lasy prywatne

Lasy prywatne w praktyce s膮 poza zasi臋giem mo偶liwo艣ci dzia艂ania programu Las贸w Narodowych. Na tym etapie nie wydaje si臋 mo偶liwe w艂膮czenie ich do tej propozycji. Wynika to przede wszystkim ze znacznego rozdrobnienia prywatnej w艂asno艣ci w lasach, licznych niejasno艣ciach dotycz膮cych kwestii w艂a艣cicielskich oraz braku silnego przedstawicielstwa w艂a艣cicieli, mog膮cego by膰 partnerem w dyskusjach na temat rozwi膮za艅 strukturalnych Jednak w d艂u偶szym horyzoncie czasowym powinny by膰 prowadzone prace w kierunku w艂膮czenia cz臋艣ci las贸w prywatnych do obszar贸w LN, w szczeg贸lno艣ci tam, gdzie ich udzia艂 jest znaczny (np. Ma艂opolska, 艢wi臋tokrzyskie).

23. Lasy komunalne w obr臋bie miast

Niniejsza propozycja nie obejmuje las贸w miejskich. Wydaje si臋, 偶e samorz膮dy miast z konieczno艣ci przejawiaj膮 wi臋ksz膮 trosk臋 o funkcjonowanie tych las贸w w aspekcie ich funkcji przyrodniczych, a przede wszystkim – spo艂ecznych. Miasta dzi臋ki wp艂ywowi mieszka艅c贸w bardzo rzadko eksploatuj膮 lasy z my艣l膮 o korzy艣ciach finansowych i pozyskaniu drewna. Innym zagadnieniem jest to, 偶e cz臋艣膰 las贸w w obr臋bie miast podlega PGL LP. W takich przypadkach d艂ugofalowym rozwi膮zaniem jest ich komunalizacja; ale to zagadnienie wykraczaj膮ce poza ramy omawianej propozycji.

24. Inne lasy samorz膮dowe a Lasy Narodowe

Nie wszystko mamy do ko艅ca przemy艣lane: Jeste艣my ciekawi Waszych do艣wiadcze艅 i uwag, czekamy na propozycje rozwi膮za艅…

25. Czy gospodarka le艣na prowadzona w Lasach Narodowych b臋dzie wymaga艂a nowych dokument贸w techniczno-gospodarczych?

Dla ka偶dego typu le艣nictwa nale偶y z czasem stworzy膰 odpowiednio: Instrukcj臋 urz膮dzania lasu Instrukcj臋 Ochrony Lasu oraz Zasady Hodowli Lasu. Takie dokumenty powinny by膰 podstaw膮 prac nad odpowiednimi Planami Urz膮dzenia Lasu. Wydaje si臋 jednak, 偶e utworzenie Las贸w Narodowych nie powinno czeka膰 na stworzenie takich dokument贸w, co z konieczno艣ci zajmie du偶o czasu (kt贸rego nie mamy).

26. Lasy Narodowe a „Trwa艂a Zr贸wnowa偶ona Wielofunkcyjna Gospodarka Le艣na”

Ka偶dy las pe艂ni podstawowe trzy funkcje: przyrodnicz膮, gospodarcz膮 i spo艂eczn膮, cho膰 w r贸偶nych proporcjach. W Polsce w Lasach Pa艅stwowych przyj臋艂o si臋 jednak za艂o偶enie, 偶e le艣nictwo mo偶e sprzyja膰 wszystkim tym funkcjom jednocze艣nie, i to praktycznie w ka偶dej skali przestrzennej i czasowej. Wed艂ug nas jest to jedna z podstawowych przeszk贸d dla zrozumienia idei wy艂膮czenia cz臋艣ci las贸w z intensywnej gospodarki surowcowej. Nasze propozycje zmierzaj膮 w kierunku modelu le艣nictwa bardziej „separacyjnego” kt贸re co prawda realizuje postulat „trwa艂ej zr贸wnowa偶onej wielofunkcyjnej gospodarki le艣nej” ale raczej w skali krajobrazowej, a nie w ma艂ej skali le艣nictwa, obr臋bu le艣nego czy oddzia艂u.

27. Jaki dokument b臋dzie regulowa艂 zasady gospodarki le艣nej na terenie LN; jaka b臋dzie jego relacja do Planu Urz膮dzenia Lasu?

Zasadniczo rysuj膮 sie dwie podstawowe koncepcje: a) Uczynienie dokument贸w dotycz膮cych LN cz臋艣ci膮 PULi, przy za艂o偶eniu 偶e b臋d膮 one uzgadniane przez Pa艅stwow膮 Rad臋 Las贸w Narodowych. Pojawiaj膮 si臋 tu jednak dalsze wielorakie implikacje prawne, wynikaj膮ce z natury prawa administracyjnego (kolegialno艣膰 uzgadniania, tryb odwo艂ania itp.) b) Regulowanie gospodarki le艣nej w LN odpowiednimi zarz膮dzeniami Ministra (kt贸rego?), czyli pozycjonowanie Las贸w Narodowych wzgl臋dem struktury LP podobnie jak dzisiaj jest to w przypadku rezerwat贸w. Obecnie obszary rezerwat贸w le艣nych s膮 opisane w PULu, jednak postulowane dzia艂ania sprowadzaj膮 si臋 najcz臋艣ciej do zapisu „braku wskaz贸wek gospodarczych”. Jednak Lasy Narodowe nie s膮 rezerwatami i w przeciwie艅stwie do nich b臋d膮 tam prowadzone pewne prace, kt贸re musz膮 by膰 regulowane przez odpowiednie dokumenty. Pozostaje tu jednak kwestia efektywno艣ci tworzenia prawa. Jeste艣my w trakcie intensywnych konsultacji z prawnikami, co nie zmienia faktu, 偶e oczekujemy dalszych g艂os贸w w tej dyskusji.