Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

To „leśnictwo rezerwatowe”. To najbardziej rygorystyczne formy ochrony przyrody. Istniejących parków i rezerwatów w Polsce jest mało w stosunku do innych krajów europejskich. Na naszej mapie niedługo zobaczysz, jakie są plany utworzenia nowych parków i poszerzenia istniejących. Dopóki to nie nastąpi, chcemy włączenia wszystkich postulowanych tych nowych obszarów do Lasów Narodowych, a później, w miarę możliwości stopniowe przekształcania ich w parki narodowe.