Skip to content Skip to footer
Inicjatywa

Zaprojektuj Lasy Narodowe!

Pora na konkrety

Chcesz, żeby przestano eksploatować lasy cenne przyrodniczo, albo takie, w których spacerujesz, biegasz, zbierasz grzyby, jeździsz rowerem, konno? Czy uważasz, że potrzebne nam wszystkim drewno powinno się pozyskiwać w innych lasach do tego przeznaczonych? Czy chcesz mieć realny wpływ na sposób, w jaki zarządzane są państwowe lasy, których jesteś współwłaścicielem? Możesz sam wziąć udział w projektowaniu Lasów Narodowych.

Informacje

Jasny i czytelny podział funkcjonalny lasów Polski

Informacje

Po co nam
Lasy Narodowe?

Czy na jednym kawałku lasu da się bez konfliktów chronić przyrodę, udostępniać do rekreacji oraz pozyskiwać drewno? Uważamy, że nie. Dlatego część lasów trzeba wyłączyć z gospodarki surowcowej i oddać je ludziom i przyrodzie. Na tym polega nasz pomysł na LASY NARODOWE – podległe przedsiębiorstwu Lasy Państwowe, ale takie, w których funkcja społeczna i przyrodnicza będzie dominująca. I to naprawdę, a nie „na papierze".
Mamy kryzys klimatyczny, wielkie wymieranie. Dlatego unijna Strategia Bioróżnorodności 2030 zakłada ochronę większych obszarów Europy, w tym 10% obszaru lądów w ochronie ścisłej. Łatwo obliczyć, że w naszym kraju musi to oznaczać przynajmniej 20% powierzchni lasów.
Tymczasem w Polsce brak jest strategii zarządzania lasami publicznymi, są tylko chaotyczne próby utrzymania status quo. Wszystkie programy dotyczą firmy PGL LP, a nie leśnictwa w Polsce. Prawie gotowy Narodowy Program Leśny wyrzucono do kosza. Taki stan rzeczy jest nie do usprawiedliwienia.
Co można zatem zrobić teraz? Trzeba zacząć tworzyć Lasy Narodowe: z nich powinni wyjść pilarze, wyjechać harvestery. Niech to będzie około 1/5 polskich lasów! W olbrzymiej większości to nie będą parki narodowe i rezerwaty, ale lasy dla ludzi i przyrody. W ten sposób zrealizujemy cele Strategii Bioróżnorodności.
Nie chcemy likwidacji Lasów Państwowych; nie chcemy ich prywatyzacji. Chcemy ustanowienia prawdziwej kontroli społecznej nad częścią obszarów przez LP administrowanych.

Przede wszystkim brak jest dalekowzrocznej strategii zarządzania lasami publicznymi. Wszystkie programy i strategie opracowywane w PGL LP dotyczą tej instytucji, a nie leśnictwa w Polsce. W świetle kryzysów środowiskowych związanych ze zmianami klimatycznymi, niepewności gospodarowania i potrzeb społecznych taki stan rzeczy jest nie do usprawiedliwienia.

Co można zatem zrobić teraz? Naszym zdaniem potrzebne jest przestrzenne zróżnicowanie polskich lasów, w tym wyznaczenie takiej formy ich ochrony, która pod względem reżimu ochrony znajduje się pomiędzy parkami narodowymi a lasami wielofunkcyjnymi. Trzeba zacząć tworzyć Lasy Narodowe.

Nasza propozycja nie oznacza likwidacji Lasów Państwowych; nie oznacza też w jakimkolwiek stopniu próby ich prywatyzacji. Oznacza ustanowienie prawdziwej kontroli społecznej nad częścią obszarów przez LP administrowanych.

Informacje

Ile jest lasów Narodowych?

To może być 20% lasów, może trochę więcej albo mniej. Do tej pory nigdy nie zaproponowano konkretnych obszarów wyłączeń z gospodarki surowcowej, w skali całej Polski. Uważamy, że nasza propozycja sprowokuje dyskusję na ten temat. Jesteśmy na nią otwarci.

Inicjatywa

Mapa obywatelska

Chcemy utworzyć szczegółową mapę w różnych wariantach. W proces tworzenia tej propozycji powinna być włączona jak największa ilość zainteresowanych. W odniesieniu do lasów o dużym znaczeniu społecznym, potrzebujemy współpracy z jak najszerszą grupą obywateli, którzy nam te lasy po prostu wskażą. To mogą skądinąd być lasy cenne przyrodniczo, ale wcale nie muszą!

Na mapie pokazujemy również nasze wstępne propozycje (w zakładce opisujemy, jak ją stworzyliśmy). Pamiętajcie jednak, że są to tylko propozycje.

Czasami funkcje społeczne są w konflikcie z funkcjami przyrodniczymi, zdajemy sobie z tego sprawę: czasem drzewostan na tym obszarze „wymaga przebudowy" albo „jest niezgodny z siedliskiem". Mimo to, jeśli jest to miejsce spacerów, odpoczynku, (zwłaszcza w okolicach miast!) to ingerencje należy ograniczyć do tych całkowicie niezbędnych. Nasz portal będzie umożliwiał wskazywanie takich obszarów przez każdego obywatela na mapie. Nie będzie to wymagało żadnej specjalistycznej wiedzy. Chcemy, żeby w wyniku społecznej aktywności powstała mapa wszystkich obszarów, które obywatele chcą włączyć do Lasów Narodowych.

Dołącz do naszej społeczności