Skip to content Skip to footer

Polityka prywatno艣ci

Niniejszy dokument okre艣la spos贸b gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych u偶ytkownik贸w serwisu lasynarodowe.pl oraz serwis贸w pokrewnych, tworzonych przez nas.

I. Postanowienia Og贸lne
 1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzib膮 w Nowosi贸艂kach Dydy艅skich 4, 37-743 Fredropol wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000305072, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Aby艣my si臋 lepiej zrozumieli co do niniejszej Polityki Prywatno艣ci termin 鈥濽偶ytkownik” zast膮piony zosta艂 okre艣leniem 鈥濼y” lub 鈥濿y”, 鈥濧dministrator” 鈥 鈥濵y”. Termin 鈥濺ODO” oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych w spos贸b odpowiedni do zagro偶e艅.
II. Przetwarzanie danych osobowych
 1. My jeste艣my administratorem danych osobowych zbieranych na naszych stronach. Oznacza to, 偶e je艣li korzystasz z naszych stron i wype艂niasz zamieszczone na niej formularze, to przetwarzamy Twoje dane wymagane w tych formularzach. W zale偶no艣ci od us艂ugi, mo偶e to by膰: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP. Zapewniamy Ci臋, 偶e zbieramy tylko takie dane, kt贸re s膮 niezb臋dne, by wykona膰 dla Ciebie dan膮 us艂ug臋. Na przyk艂ad, je艣li b臋dziesz chcia艂 zapisa膰 si臋 na newsletter, to b臋dziemy prosi膰 Ci臋 tylko o adres email聽 inne Twoje dane nie b臋d膮 do tego celu przetwarzane.
 2. Poprzez podanie danych, 艣wiadomie, jasno i dobrowolnie wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania z naszych us艂ug, akceptujesz warunki korzystania z serwisu oraz polityk臋 prywatno艣ci.
 3. Twoje dane mog膮 by膰 przez nas przetwarzane w 艣ci艣le okre艣lonych celach:
  鈥⒙爓ysy艂ania informacji o prowadzonych przez nas dzia艂aniach;
  鈥 wysy艂ania informacji marketingowych;
  鈥 realizowania um贸w i zam贸wie艅;
  鈥 realizacji dzia艂a艅 zwi膮zanych z prowadzonymi projektami;
  鈥 艣wiadczenia wsparcia dla os贸b i podmiot贸w prowadz膮cych archiwa spo艂eczne;
  鈥 zabezpieczenia dzia艂a艅 administracyjnych i ksi臋gowych;
  鈥 dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
  鈥 uzyskania finansowego wsparcia naszych dzia艂a艅;
  鈥 realizacji naszych prawnych zobowi膮za艅;
  鈥 analizy skuteczno艣ci naszych dzia艂a艅 marketingowych;
  鈥 przechowywania historii przekazanych darowizn;
  鈥 zarz膮dzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
  鈥 oraz w celach badawczych i archiwalnych.
  W przypadku akcji marketingowych oraz przesy艂ania informacji handlowych, na kt贸rych wysy艂anie potrzebujemy Twojej zgody聽 ka偶dorazowo poinformujemy Ci臋 o celu przetwarzania danych.
 4. Zapewniamy Ci臋, 偶e dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, a w szczeg贸lno艣ci RODO:
  鈥 na podstawie udzielonej zgody, np. je艣li zapiszesz si臋 do naszego newslettera;
  鈥 na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zam贸wionego w naszym sklepie albumu;
  鈥 na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu marketingu produkt贸w promuj膮cych przyrod臋 Karpat;
  鈥 na podstawie prawnych zobowi膮za艅 np. rozliczenia si臋 z udzielonego nam wsparcia finansowego z urz臋dem skarbowym;
  鈥 na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Twoje dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie przez czas niezb臋dny do wykonania us艂ugi (np. wysy艂ki newslettera) lub do czasu cofni臋cia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub skorzystania z innych uprawnie艅.
 6. Informujemy Ci臋, 偶e Twoje dane mog膮 by膰 przechowywane przez okres przedawnienia zobowi膮za艅 cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych, w tym podatkowych.
III. Pliki cookies
 1. Witryna przyrodnicze.org u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i zapisywane na dysku komputera przez przegl膮dark臋 internetow膮. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie u偶ytkownika. Zapisane w nich informacje mog膮 by膰 odczytane wy艂膮cznie przez witryn臋 kt贸ra je utworzy艂a i s艂u偶膮 do u艂atwienia korzystania z jej zasob贸w. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analytics, kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz Fundacji w celu optymalizacji dzia艂a艅.
 5. Na naszej witrynie pliki cookies umo偶liwiaj膮 korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, zapewniaj膮 bezpiecze艅stwo (wykrywaj膮 nadu偶ycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umo偶liwiaj膮 zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies:
  鈥 niezb臋dne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych
  鈥 uwierzytelniania w ramach serwisu;
  鈥 pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  鈥 wydajno艣ciowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  鈥 funkcjonalne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce „zapami臋tanie” wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
  reklamowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie u偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
  鈥 U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej.
IV. Zasady udost臋pniania danych osobom trzecim
 1. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez u偶ytkownika. Nie udost臋pniamy danych osobowych innym podmiotom, ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa lub na mocy zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obs艂uga ksi臋gowa, firma hostingowa).
 2. Zapewniamy, 偶e w 聽ramach przyj臋tych rozwi膮za艅 zawarli艣my odpowiednie umowy powierzenia z partnerami, kt贸rzy wdro偶yli odpowiednie rozwi膮zania techniczne i udost臋pni膮 nam narz臋dzia, przy pomocy kt贸rych przetwarzamy dane, ponadto mamy wprowadzon膮 kontrol臋聽dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.
 3. Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie upowa偶nione przez nas.
V. Prawa os贸b, kt贸rych dane s膮 przetwarzane
 1. Informujemy Ci臋, 偶e masz prawo do bycia zapomnianym, a w szczeg贸lno艣ci do:
  鈥 dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania;
  鈥 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofni臋cia zgody nie ma wp艂ywu na przetwarzanie, kt贸re mia艂o miejsce do momentu wycofania zgody;
  鈥 przenoszenia danych;
  鈥 wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych je艣li uznasz, i偶 przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. W celu wykonania przys艂uguj膮cych uprawnie艅, prosimy o kontakt drog膮聽elektroniczn膮 pod adresem e-mail:聽biuro@przyrodnicze.org lub poczt膮 tradycyjn膮 na adres biura ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemy艣l.
 3. Po usuni臋ciu danych osobowych Fundacja nie b臋dzie mog艂a si臋 skontaktowa膰 z u偶ytkownikiem ani przes艂a膰 informacji zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Fundacji.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowane.