Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników serwisu lasynarodowe.pl oraz serwisów pokrewnych, tworzonych przez nas.

I. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Nowosiółkach Dydyńskich 4, 37-743 Fredropol wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Abyśmy się lepiej zrozumieli co do niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Wy”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych w sposób odpowiedni do zagrożeń.
II. Przetwarzanie danych osobowych
 1. My jesteśmy administratorem danych osobowych zbieranych na naszych stronach. Oznacza to, że jeśli korzystasz z naszych stron i wypełniasz zamieszczone na niej formularze, to przetwarzamy Twoje dane wymagane w tych formularzach. W zależności od usługi, może to być: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP. Zapewniamy Cię, że zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne, by wykonać dla Ciebie daną usługę. Na przykład, jeśli będziesz chciał zapisać się na newsletter, to będziemy prosić Cię tylko o adres email  inne Twoje dane nie będą do tego celu przetwarzane.
 2. Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania z naszych usług, akceptujesz warunki korzystania z serwisu oraz politykę prywatności.
 3. Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w ściśle określonych celach:
  • wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach;
  • wysyłania informacji marketingowych;
  • realizowania umów i zamówień;
  • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;
  • świadczenia wsparcia dla osób i podmiotów prowadzących archiwa społeczne;
  • zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
  • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
  • uzyskania finansowego wsparcia naszych działań;
  • realizacji naszych prawnych zobowiązań;
  • analizy skuteczności naszych działań marketingowych;
  • przechowywania historii przekazanych darowizn;
  • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
  • oraz w celach badawczych i archiwalnych.
  W przypadku akcji marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, na których wysyłanie potrzebujemy Twojej zgody  każdorazowo poinformujemy Cię o celu przetwarzania danych.
 4. Zapewniamy Cię, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO:
  • na podstawie udzielonej zgody, np. jeśli zapiszesz się do naszego newslettera;
  • na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w naszym sklepie albumu;
  • na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu marketingu produktów promujących przyrodę Karpat;
  • na podstawie prawnych zobowiązań np. rozliczenia się z udzielonego nam wsparcia finansowego z urzędem skarbowym;
  • na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania usługi (np. wysyłki newslettera) lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub skorzystania z innych uprawnień.
 6. Informujemy Cię, że Twoje dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych, w tym podatkowych.
III. Pliki cookies
 1. Witryna przyrodnicze.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku komputera przez przeglądarkę internetową. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika. Zapisane w nich informacje mogą być odczytane wyłącznie przez witrynę która je utworzyła i służą do ułatwienia korzystania z jej zasobów. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, zapewniają bezpieczeństwo (wykrywają nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  • uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
IV. Zasady udostępniania danych osobom trzecim
 1. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa, firma hostingowa).
 2. Zapewniamy, że w  ramach przyjętych rozwiązań zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia z partnerami, którzy wdrożyli odpowiednie rozwiązania techniczne i udostępnią nam narzędzia, przy pomocy których przetwarzamy dane, ponadto mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
V. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 1. Informujemy Cię, że masz prawo do bycia zapomnianym, a w szczególności do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@przyrodnicze.org lub pocztą tradycyjną na adres biura ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemyśl.
 3. Po usunięciu danych osobowych Fundacja nie będzie mogła się skontaktować z użytkownikiem ani przesłać informacji związanych z działalnością Fundacji.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowane.