Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leśnictwo ekosystemowe. Lasy ważne dla ochrony przyrody i dla rekreacji, w których gospodarka leśna będzie miała na względzie funkcje przyrodnicze i społeczne, a pozyskanie drewna będzie znacznie ograniczone. Te lasy będą w pełni dostępne dla społeczeństwa, bez zakazów wstępu. Lasy otwarte dla ludzi – dla nich proponujemy nazwę Lasy Narodowe.